Қазақ | Русский

Телефон: +7 (727) 267-66-46
Сегодня нужно собрать
38 970 368,00
Помочь

Жанали Пердехан. Дата госпитализации: 27 ноября 2023 г.

Возраст
3 года
Город
Алматы
Диагноз
Ретинопатия недоношенных 5 ст.
Ориентировочная сумма
2 200 USD

О ребенке

Обращение 3:

Мен, Жамбыл Жазира Мейрамбекқызы 29.08.1993 жыл. Балам Пердехан Жанали Ғаниұлының OD-Ретинопатия недоношенных рубцовая стадия, OS-Ретинопатия недоношенных V стадия, тотальная отслойка сетчатки. Субатрофия глазного яблоко III  степен. Мен Жамбыл Жазира Мейрамбекқызы ата-анасы ретінде, сіздерден шетелде емделу ақысын төлеуге көмектесулеріңді сұраймыз… Пердехан Жанали Ғаниұлы 28.05.2020 жылы 28 аптасында салмағы 1365 грм, бойы 38 см өмірге келді. «Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталы Басенова атындағы» ауруханада 2 ай көлемінде дәрігерледің қарамағында болдық.Пердехан Жанали Ғаниұы баламыз туылғаннан өмірге құштар болды десемде болады себебі шала туылған балалар көбінесе өздігінен демалулары қыйынға соғатын,ал Жанали Реанимация бөлімшенің 5-6 күндерінен бастап мұрнындағы шлангасы шығып кетседе өздігінен демалып жататын. Осыған орай реанимация бөлімшедегі қараушы дәрігері 10 күні мені шақыртып, келісімімді алып,мұрнындағы шлангасын алдыртып тастады.Баламның көзіне ең алғашқы отасы больницада жасалынды. Көзінің операция жасалуының себебі: Ретинапотия недоношенных 2-3 степені. Яғни лазерлік ота жасалынды.Ол уақытта Жаналидің палатаға шығарылғанына 10 күндей шамасы еді.Жасалған отадан кейін Жанали әлсіреп каны күрт төмендеп,отадан кейінгі 3-ші күні балама қан құйылды.Қан құю кезі 4-5 сағат уақыт алды. Сол кезде Жанали денесіндегі температурасын бір қалыпты ұстай алматын… Ал екінші отасы Санк-Петербург каласында болды.Ол кезде Пердехан Жанали Ғаниұлы баламыздың туылғанына 8 ай еді.Кіп-кішкентай томпыйған жігіт еді! Санк-Петербург қаласындағы ота 09.02.2021 жылы хирургиялық емдеу бір реттік кұралдармен жасалынды.Оң көзіне автоматты витреотом «ALCON-Constellation»,линза витрэктомиясының күшімен!Сол көзіне 16.02.2021 жылы автоматты витреотом «ALCON-Constellation»,линза витрэктомиясының күшімен бір реттік ота жасалыды. Нәтижелері: Оң көзі шығарылғаннан кейін,хирургялық аймақта OD - канъюкті Канъюктивіне шағын инекция жасалынған, тігістері таза,қабағында строманың аздап ісінуі бар.Қалыптасқан алдыңғы касера тереңге жақын.Динамикада көздің торлы кабығының бөлінуінің биіктігі мен аймағының төмендеуі байқалады. OS -динамика жоқ! Сол козi шыгарылганнан кейiн,хирургялык аймакта OS- канъюктi Канъюктивihiн tiricтepi таза,кабагында строманын аздап iciнyi бар.Калыптаскан алдынгы касера теренге жакын.Динамикада коздiн торлы кабыгынын болiнуiнiн биiктiri мен аймагынын томендеуi байкалады.OD -динамика жок! Ота жасаган хирург : Дискаленко О.В. Дискаленко О.В. бiзге eкiншi рет кайта келуiмiздi козiнiн толык жазылмаганын tyciндipдi жэне балага демалыс кереktiriн tyciндipдi! Санк-Петербург каласындагы екiншi отасы Сол козiне 10.05.2021жылы Жаналидiн 11 айлык кезiнде оттi.Бул уакытта екi козiнеде ота жасау кажет едi. Ал Он козiне 17.05.2021 жылы жасалынды! Нэтижелерi: Он козiне автоматты  витреотом «ALCON-Constellation», линза витрэктомиясынын кушiмен!Сол козiне автоматты витреотом «ALCON- Constellation»,линза витрэктомиясынын кушiмен бip peттiк ота жасалыды. Сол козi шыгарылганнан кейiн, Канъюктивiне шагын инекция жасалынган, хирургялык аймакта OS- канъюктi Канъюктивiнiн tirictepi таза,кабагында строманын аздап iciнyi бар.Калыптаскан алдынгы касера теренге жакын.Динамикада коздiн торлы кабыгынын болiнyiнiн биiktiri мен аймагынын темендеуi байкалады.

Он козi шыгарылганнан кейiн,хирургялык аймакта OD - канъюктi Канъюктивiне шагын инекция жасалынган, tirictepi таза,кабагында строманын аздап iciнyi бар.Калыптаскан алдынгы касера теренге жакын.Динамикада коздiн торлы кабыгынын белiнyihiн биiktiri мен аймагынын темендеyi байкалады. OS -динамика жок! Ота жасаган хирург : Дискаленко О.В. Дискаленко О.В. ота жасаган хирург бiзге жаксы нэтиже болганын жэне бул отадан кейiн ешкандай ота кажет етпейтiнiн,Казакстанга келiп балалрды карап туратыннын ескертiп сол уакытта баланын жагдайын карап туратыннын ескерттi, Мiне осылайша 2 жыл уакыт оттi, бэрi бiр калыпты Пердехан Жаналидiн баламыздын козi ecin келген eдi…Козiнiн карашыгынын оспей керсiнше ягни 20.03.2023 жылы OD-21,90 OS-17,0 болган болатын болса 09.20.2023 жылы OD-21.0 OS-16,5 ягни 6 ай iшiнде озгерic пайда болганын аныктап Алматы каласындагы врач ота жасатуга,егер ота жасалмаган жагдайда коздерi солып калуын жэне протез салып тастайтындарын ескерттi! Мен баламнын козжанарынан айырылгым келмейдi,ол алi кiшкентай жiriт.Бiз ушiн бул акпаратты есту ауыр! Каржы жагына келетiн болсак мен eкi баланы карап,ерекшесi бар жанды тэрбиелеушi ретiнде уйде откан анамын жэне уйде тек Жанлидiн папасы  Усербаев Гани бip озiнiн тапкан табысымен кун корiп откан отбасымыз!Санк-Петербург каласындагы оталарына осы фонд ягни «Добровольное общество «Милосердие» коры толеп бердi,ал жолымызга,жататын жерiмiзге туыс, достар, Қазақстан азаматшалары мен азаматтары колдарыннан келгендерді комекті корсетті."Мейірімділік" ерікті қоғамы коры екіші барғанымызда да оталарына төлеп берді жаңа қорын алғысым шекіз!!Біздің 1000-1500 Еуро табу біз үшінгінга согар бір себебі асыраушымыз жалғызы баламызды экесі болғаннан кейін. Ендігі теңдерден отіһішіміз Үндістан қаласын жасалынатын отасын қаржысына көмек берулерін отіһіп сураймынына! Себебі Үндістан каласыннан келген жауаптары бойынша қозынынына 2200 АҚШ доллары болатыннын ескерткенал оңдай қаражатты табу бізге қайнға соқпақ! Сыздерден отыніш Жанали батырымн коздерин сақтап қалуга көмек корсетиндері қаржылай жағынанына !!Себебін менін жанымынн бундай қаражатты табұға жағдайымыз жетпейді!!Себебін екі балам асырау ушін экелер бір ози жұмыс жасайды Али Менін балама комектеріһіз қажетсінеді!Otihim!! "Қайырмалдық көмек іздеудегі ушін мен Сыздерге жібер еткен кез келген келген құжатты, сонын ішіндеде медициналық мэлімдемелер мен фотосуреттерді букаралық ақпарат құралдарында, сонында Интернетте пайдалануга руксат беремін". 

ТАЭ: Жамбыл Жазира Мейрамбекқызы 

Обращение 2:

Я, Жамбыл Жазира Мейрамбеккызы, 29.08.1993 года рождения, проживающая в городе Алматы. Имею одного ребенка, в данный момент в декретном отпуске, сижу дома по уходу за ребенком. 28.05.2020 году по состоянию здоровья преждевременно родила ребенка Пердехан Жанали Fаниулы в 28 недель, с массой тела 1000,0 грамм. На 32 недели постконцептуального возраста, у ребенка была выявлена тяжелая и прогностически неблагоприятная в функциональном отношении - Задняя агрессивная ретинопатия недоношенных на обоих глазах. Учитывая тяжесть соматического состояния, оперативное лазерное лечение проводилось на 5 недели жизни.

09.02.2021 проведено оперативное лечение с использованием одноразового инструментария на автоматическом витеротоме "ALCON-Constellation" на правом глазу-ленсвитршвартэктомия.Хирург Дискаленко О.В. 16.02.2021 проведено оперативное лечение с использованием одноразового инструментария на автоматическом витеротоме "ALCON-Constellation" на левом глазу-ленсвитршвартэктомия.Хирург Дискаленко О.В. Рекомендации: 1.Наблюдение окулистом по месту жительства 2.Осмотр через 3-4 месяца с решением вопроса а тактике дальнейшего леченияю. Однако несмотря на оперативное лечение в 11 месяцев жизни на левом глазу выявлена субатрофия глазного яблока III степени.Ретинопатия недоношенных V стадия,тотальная отслойка сетчатки (состояние после транспупиллярой JIKC в 32 недель ПКВ). Обратились к врачу Дискаленко О.В., было рекомендовано приехать на консультацию с возможным проведением хирургического лечения. Нам удалось записаться на консультацию и возможное проведение оперативного вмешательства. Необходимы операции на левый (OS=He фиксирует взгляд) глаз, нам нужны денежные средства 10.05.2021 г.

Обращение:

Письмо с просьбой о помощи Общественному Фонду «Добровольное Общество Милосердие». Я, Жамбыл Жазира Мейрамбеккызы, 29.08.1993 года рождения, проживающая в городе Алматы. Имею одного ребенка, в данный момент в декретном отпуске, сижу дома по уходу за ребенком. 28.05.2020 году по состоянию здоровья преждевременно родила ребенка Пердехан Жанали Ганиулы в 28 недель, с массой тела 1000,0 грамм. На 32 недели постконцептуального возраста, у ребенка была выявлена тяжелая и прогностически неблагоприятная в функциональном отношении - Задняя агрессивная ретинопатия недоношенных на обоих глазах. Учитывая тяжесть соматического состояния, оперативное лазерное лечение проводилось на 5 недели жизни. Однако несмотря на проводимое лазерное хирургическое лечение в 5 месяцев жизни на правом глазу выявлена субтотальная отслойка сетчатки с угрозой развития 5 рубцовой стадии заболевания, на левом глазу была выявлена тотальная отслойка сетчатки, 5 рубцовая стадия заболевания. Обратились к врачу Дискаленко О.В. , было рекомендовано приехать на консультацию с возможным проведением хирургического лечения. Нам удалось записаться на консультацию и возможное проведение оперативного вмешательства. Необходимы операции на оба глаза, нам нужны денежные средства на один глаз 8.02.2021, на второй 15.02.2021. Учитывая стоимость операции 1000-1500 евро, перелет и проживание в г. Санкт-Петербург и факт, что в семье единственный кормилец супруг, обращаюсь в Ваш фонд с просьбой о материальной помощи. Надеюсь на Ваше понимание и поддержку. Для поиска благотворительной помощи разрешаю использовать в СМИ, включая Интернет, любой из высланных вам документов, в том числе медицинские выписки и фотографии.

Благодарности

№2

Я Жамбыл Жазира, хотела бы выразить свою благодарность ОФ «Добровольное Общество Милосердие» госпоже Аружан Саин!!!Так как с вашей помощью было проведение операции на оба глаза моего сына Пердехана Жанали  2020 г.р.  в клинике  ЛОГБУЗ в г. Санкт-Петербурге.

1.Находился в отделении микрохирургии глаза Ленинградской  областной  детской клинической больницы с 10.05.2021 по 16.05.2021 с диагнозом: OU- оперированная  локальная отслойка сетчатой оболочки, ретинопотия  недоношенных 4б степени, рубцовая  стадия, афакия,авитрия. 

2. Находился в отделении микрохирургии глаза Ленинградской  областной  детской клинической больницы с 17.05.2021 по 21.05.2021 с диагнозом: OU- оперированная  локальная отслойка сетчатой оболочки, ретинопотия  недоношенных 4б степени, рубцовая  стадия, афакия,авитрия.

Хирург Дискаленко О.В, лечащий врач Петрова Е.С. по словам врача у моего сына операция прошло успешно и больше операцию не требуется !

1.При выписке: OD-инъекция конъюнктивы зоне операции .Шивы на конъюнктиве  (викрил 8:0) чистые. Роговица с небольшим отеком стромы, эпителизирована на всем протяжении. Передняя камера ближе к глубокой. Зрачок медикаментозно расширен до 4 мм, округлой формы, расположен центрально. Афакия,авитрия.В динамике отмечается дальнейшее уменьшение высоты и площади отслойки сечатой  оболочки.ВГД п/п  в пределах нормы. OS-без динамики

2.При выписке: OD-инъекция конъюнктивы зоне операции. Швы на конъюнктиве  (викрил 8:0) чистые. Роговица с небольшим отеком стромы, эпителизирована на всем протяжении. Передняя камера ближе к глубокой. Зрачок медикаментозно расширен до 3,5 мм, округлой формы, расположен центрально. Афакия,авитрия. В динамике отмечается дальнейшее уменьшение высоты и площади отслойки сечатой  оболочки. ВГД п/п  в пределах нормы. OS-без динамики

Уважаемые Аружан Саин, Елена Никонова, спонсоры и сотрудники фонда, СПАСИБО за вашу помощь, надежду и веру которую Вы дарите всем родителям оказавшихся в трудной ситуации. Дай Аллах Вам и Вашим близким здоровья, счастья и чтобы Ваши дети и родные не болели! Вы делаете большую работу возвращаете людям веру в людей, надежду на жизнь. На глаз операция прошло успешно благодаря вам! Пусть Аллах вознаградит Вас за Ваше милосердие и душевную доброту! Мы всегда будем благодарны Вам и Всем кто помогает моему сыну! Желаем Всем здоровья, счастья и всех благ! Любим и обнимаем Вас! Низкий Вам поклон!

Еще раз хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным за финансовую и моральную поддержку!!!

С уважением мама Пердехана Жанали 

№1

Я Жамбыл Жазира, хочу выразить свою глубочайшую признательность и благодарность директору и помощникам благотворительного фонда «Добровольное общество Милосердие».
Я являюсь мамой Пердехан Жанали, который нуждался в серьезном лечении в связи с заболеванием глаз (Диагноз: OU – локальная отслойка сетчатой оболочки, ретинопатия недоношенных 4б степени, начальная рубцовая стадия. Диагноз: OS-субтотальная отслойка сетчатой оболочки, ретинопатия недоношенных 5 степени, начальная рубцовая стадия.)   08.02.2021г\14.02.2021г  было проведено 2 операции обеих глаз с вашей помощью в городе Санкт-Петербург по ретинопатии недоношенных  OU степени- OS 5 степени. Каждая операция дает нам новую надежду что наш сын вот - вот увидит этот красочный мир своими глазами! Мы желаем вашему Коллективу Здоровье и Процветание! Мы также выражаем особую благодарность благотворителям. Дай Аллах вам всем здоровья, вашим детям, вашим родителям. Удачи Вам во всем! Да и по-другому и быть не может! Вы занимаетесь таким добрым делом!

Вы делаете большую работу возвращаете людям веру в людей, надежду на жизнь. На правый глаз операция прошла успешно благодаря вам! Врач сказал осмотр на левый глаз через 3-4 месяца .Вы дали нам возможность получить лечение, и мы надеемся на Вашу помощь и в дальнейшем.
Спасибо Вам за то великое дело, которое вы делаете. Для многих именно вы, становитесь последней надеждой, шансом на выздоровление.
Спасибо большое Вам всем за помощь!
Желаю Вам и Вашему коллективу успешной работы, творческих сил, терпения, здоровья и счастья!!!

История болезни

Жанали родился раньше срока на 28 неделе беременности. У Жанали выявлена Ретинопатия недоношенных 5 ст. Оперативное лазерное лечение проводилось на 5 недели жизни. Однако несмотря на проводимое лазерное хирургическое лечение, в 5 месяцев жизни на правом глазу выявлена субтотальная отслойка сетчатки с угрозой развития 5 рубцовой стадии заболевания, на левом глазу была выявлена тотальная отслойка сетчатки, 5 рубцовая стадия заболевания. Жанали провели несколько этапов операций в условиях ЛОГБУЗ ДКБ (Детская клиническая больница) Россия, г. Санкт-Петербург (8 февраля 2021 г., 10 мая 2021 г.) Принято решение продолжить лечение в клинике Sight Avenue (г. Делли, Индия). Дата госпитализации назначена на 27 ноября 2023 г. Вы можете помочь Жанали, совершив пожертвование на сайте  www.detdom.kz в разделе "хочу помочь".

Ориентировочная стоимость 1-го этапа операции:  270 000 рублей

Ориентировочная стоимость 2-го этапа операции: 130 000 рублей

Ориентировочная стоимость 3-го этапа операции: 2 200 долларов